Block maturity requires 100 confirmations. Drink a cup of coffee... or two. :)

Total Valid blocks found


  6808

Current Luck


  461.25%

Last 50 Matured Blocks

Height Time Found Status Reward Luck Mined By
426014 2018-11-14 23:44:39 UTC
PAID
0.7813
74.48%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
425998 2018-11-14 22:50:40 UTC
PAID
0.7813
41.80%
b1K1sij6MYVwnAr5PggY87V4J4DHuNyFPbt
425988 2018-11-14 22:20:31 UTC
PAID
0.7813
39.80%
b195WTmQ4AhnEv6iaTVn2dmFNX4NfFgzW4w
425971 2018-11-14 21:50:14 UTC
PAID
0.7813
52.22%
b1F48A6QotoMvCzF5e6WR3ApiLjVT88ZdYG
425954 2018-11-14 21:12:22 UTC
PAID
0.7813
71.67%
b1K1sij6MYVwnAr5PggY87V4J4DHuNyFPbt
425931 2018-11-14 20:24:32 UTC
PAID
0.7813
222.35%
b1K1sij6MYVwnAr5PggY87V4J4DHuNyFPbt
425892 2018-11-14 18:09:41 UTC
PAID
0.7813
46.77%
b1FMkjduimgVZ9aRw7djGakaeEKrtiHyw6k
425868 2018-11-14 17:28:58 UTC
PAID
0.7813
82.01%
b1LuN9guQsoEZv21559FbruiCs1UrFqurft
425839 2018-11-14 16:32:23 UTC
PAID
0.7813
14.68%
b17v1BKF3inYYR5hXmAauLUbi3s6wpheY8v
425830 2018-11-14 16:24:21 UTC
PAID
0.7813
427.12%
b1LuN9guQsoEZv21559FbruiCs1UrFqurft
425724 2018-11-14 11:34:34 UTC
PAID
0.7813
207.91%
b1PvJVGu2GuGn4QcfkYqSrfo4bHz7jTqd1U
425657 2018-11-14 08:59:54 UTC
PAID
0.7813
51.09%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
425645 2018-11-14 08:24:47 UTC
PAID
0.7813
104.21%
b17v1BKF3inYYR5hXmAauLUbi3s6wpheY8v
425617 2018-11-14 07:11:16 UTC
PAID
0.7813
84.01%
b1F48A6QotoMvCzF5e6WR3ApiLjVT88ZdYG
425589 2018-11-14 06:13:54 UTC
PAID
0.7813
170.44%
b1F48A6QotoMvCzF5e6WR3ApiLjVT88ZdYG
425561 2018-11-14 04:39:03 UTC
PAID
0.7813
95.67%
b1PvJVGu2GuGn4QcfkYqSrfo4bHz7jTqd1U
425519 2018-11-14 02:56:31 UTC
PAID
0.7813
59.72%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
425501 2018-11-14 02:05:04 UTC
PAID
0.7813
83.25%
b1PvJVGu2GuGn4QcfkYqSrfo4bHz7jTqd1U
425468 2018-11-14 00:37:40 UTC
PAID
0.7813
0.15%
b1F48A6QotoMvCzF5e6WR3ApiLjVT88ZdYG
425467 2018-11-14 00:37:35 UTC
PAID
0.7813
38.67%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
425449 2018-11-14 00:02:58 UTC
PAID
0.7813
187.37%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
425394 2018-11-13 21:30:06 UTC
PAID
0.7813
132.96%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
425334 2018-11-13 19:17:48 UTC
PAID
0.7813
24.34%
b1PvJVGu2GuGn4QcfkYqSrfo4bHz7jTqd1U
425325 2018-11-13 18:57:44 UTC
PAID
0.7813
22.24%
b1F48A6QotoMvCzF5e6WR3ApiLjVT88ZdYG
425317 2018-11-13 18:40:48 UTC
PAID
0.7813
86.94%
b1PvJVGu2GuGn4QcfkYqSrfo4bHz7jTqd1U
425292 2018-11-13 17:38:06 UTC
PAID
0.7813
150.96%
b14o67VeVmrrAru47CuzgpTtBzVMSbQBLjc
425250 2018-11-13 15:31:13 UTC
PAID
0.7813
388.69%
b1F48A6QotoMvCzF5e6WR3ApiLjVT88ZdYG
425118 2018-11-13 10:07:35 UTC
PAID
0.7813
26.01%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
425099 2018-11-13 09:20:59 UTC
PAID
0.7813
57.97%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
425079 2018-11-13 08:36:28 UTC
PAID
0.7813
116.92%
b1F48A6QotoMvCzF5e6WR3ApiLjVT88ZdYG
425043 2018-11-13 06:56:22 UTC
PAID
0.7813
32.09%
b1F48A6QotoMvCzF5e6WR3ApiLjVT88ZdYG
425031 2018-11-13 06:25:35 UTC
PAID
0.7813
139.81%
b1PvJVGu2GuGn4QcfkYqSrfo4bHz7jTqd1U
424985 2018-11-13 04:30:51 UTC
PAID
0.7813
72.79%
b1M5CSoc2xsetpmM8h8nywc8odijLX9ygK1
424954 2018-11-13 03:22:54 UTC
PAID
0.7813
52.76%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
424938 2018-11-13 02:40:53 UTC
PAID
0.7813
29.33%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
424930 2018-11-13 02:16:52 UTC
PAID
0.7813
5.53%
b14r9aoErWv7raCmXvo8DH6TMnGLiESU6Cd
424929 2018-11-13 02:11:48 UTC
PAID
0.7813
1.30%
b1PvJVGu2GuGn4QcfkYqSrfo4bHz7jTqd1U
424928 2018-11-13 02:10:32 UTC
PAID
0.7813
148.94%
b1PvJVGu2GuGn4QcfkYqSrfo4bHz7jTqd1U
424876 2018-11-12 23:55:56 UTC
PAID
0.7813
121.11%
b1PvJVGu2GuGn4QcfkYqSrfo4bHz7jTqd1U
424834 2018-11-12 22:16:07 UTC
PAID
0.7813
9.49%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
424830 2018-11-12 22:08:32 UTC
PAID
0.7813
92.71%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
424800 2018-11-12 20:45:04 UTC
PAID
0.7813
113.04%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
424759 2018-11-12 18:55:59 UTC
PAID
0.7813
145.12%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
424699 2018-11-12 16:09:47 UTC
PAID
0.7813
25.80%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
424684 2018-11-12 15:33:11 UTC
PAID
0.7813
101.49%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
424621 2018-11-12 13:23:06 UTC
PAID
0.7813
290.15%
b1PvJVGu2GuGn4QcfkYqSrfo4bHz7jTqd1U
424530 2018-11-12 09:26:57 UTC
PAID
0.7813
17.30%
b1AgyL1qLiD3wMMBCv1QWqjKLiSh7pr1aej
424519 2018-11-12 09:12:18 UTC
PAID
0.7813
168.62%
b1PvJVGu2GuGn4QcfkYqSrfo4bHz7jTqd1U
424465 2018-11-12 06:52:20 UTC
PAID
0.7813
235.65%
b1PvJVGu2GuGn4QcfkYqSrfo4bHz7jTqd1U
424393 2018-11-12 03:44:11 UTC
PAID
0.7813
7.50%
b14r9aoErWv7raCmXvo8DH6TMnGLiESU6Cd

No immature blocks yet